ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KITStore s.r.o., se sídlem Jeremenkova 503/42, Braník, 147 00 Praha 4, identifikační číslo: 04716256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252186 (dále jen „Správce“).
1.2.      Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@kitstore.cz, telefon +420 273 130 934.
1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.
3.2.      Dalším účelem je pro vnitřní potřeby Správce týkající se zejména sledování spokojenosti klientů, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb.
3.3.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle ZOOÚ a dalších obecně závazných právních předpisů; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1.      Váš souhlas uděluje těmto společnostem, které provozují e-shopový systém a serverové řešní pro Správce Evici webdesign s.r.o. (údaje jsou šifrovány a ukládány na vývojářských serverech v kancelářích v Ostravě a u společnosti Linode, LLC) a Linode, LLC (servery jsou umístěny v Londýně a Franfurktu).
5.2.      Vaše osobní údaje budou předány dalším osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
5.3.      Osobní údaje dále předáváme

  • za účelem zaplacení objednávky online (platební kartou, tlačítko pro rychlý bankovní převod) poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb (GoPay s.r.o., PayPal),
  • za účelem doručení zboží nasmlouvaným dopravcům (PPL, Česká pošta, Uloženka, Zásilkovna, GLS, DHL),
  • za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem po každém nákupu vaši e-mailovou adresu a informaci o zakoupeném zboží portálu Heureka.cz, Zbozi.cz, Google Nákupy,
  • za účelem vývoje a správy e-shopu elvin.cz a jeho nákupního procesu má k vašim osobním údajům přístup náš extérní provider společnost Evici webdesign s.r.o. Tato společnost má údaje šifrovány a ukládá je na vývojářských serverech v kancelářích v Ostravě a u společnosti Linode, LLC., která je provozovatelem serverů umístěných v Londýně a Franfurktu,
  • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti, právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi.

5.4.      U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.
5.2.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně.
6.3.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.


7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
7.3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. ZÁVAŘEREČNÁ USTANOVENÍ


8.1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.2.      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.3.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


9. ÚČINNOST


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.