REKLAMAČNÍ ŘÁD platný od 5. února 2016

Věříme, že naše hračky musí splňovat vaše nejvyšší očekávání a překračovat je a naše služby se musí vyrovnat kvalitě našich hraček. Pokud z nějakého důvodu chcete svou objednávku vrátit, je to snadné!

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy vy či Vámi uvedená třetí strana (jiná než dopravce) fyzicky převezmete zboží.
Pokud se smlouva vztahuje na zboží uvedené v jedné objednávce a doručené odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy Vy či Vámi uvedená třetí strana (jiná než dopravce) fyzicky převezmete veškeré zboží.

Chcete-li využít právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem či prostřednictvím elektronické pošty) nebo vyplněním a zasláním reklamačního formuláře, který najdete na našich stránkách

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je postačující, když odešlete oznámení ohledně využití vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

– Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, nahradíme veškeré od vás obdržené platby včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vašeho výběru jiného než námi nabízeného nejlevnějšího standardního typu doručení) v nejkratším možném termínu, v každém případě však nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budeme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tyto náhrady budou uhrazeny prostřednictvím stejného způsobu platby, jaký byl použit při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby. V důsledku těchto náhrad vám nevzniknou žádné poplatky. Úhradu náhrad můžeme pozdržet do doby, dokud neobdržíme zpět zboží nebo dokud nedodáte důkazy o odeslání zboží zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Odešlete zboží v nejkratším možném termínu, v každém případě však nejpozději 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o vašem odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před vypršením lhůty 14 dnů.

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Přizpůsobené položky: Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na výrobky, které byly vytvořeny podle specifikací zákazníka či zjevně přizpůsobeny.

Chcete-li projednat vrácení výrobků, kontaktujte nás.

Dárkové poukazy: Dárkové poukazy nelze vyměnit za hotovost.

Pokud nejste z jakéhokoli důvodu zcela spokojeni s objednávkou, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 5. února 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.